Open Dag - Jeugd Rijnmondband

Open dag 7 oktober 2017                              

Op zaterdag 7 oktober stond onze halfjaarlijkse informatie-ochtend voor de Musickids gepland. In overleg met de Jeugd Rijnmondband, hebben we er dit keer een Open Dag van gemaakt. Hierdoor konden kinderen die al een instrument bespelen, ook een kijkje komen nemen.  

Het Musickidsteam heeft workshops gegeven op basisscholen en daaruit waren zeven aanmeldingen gekomen voor de Open Dag. Er zijn leden van de JeugdRijnmondband gevraagd te helpen die ochtend, om de kinderen die komen kijken te enthousiasmeren voor de Musickids.

Toen was het zover; de barruimte gevuld met de banners, de lokalen gevuld met instrumenten, laat de kinderen maar komen. En daar waren ze! Allemaal met hun ouders en broertjes en zusjes. Het was een gezellige drukke boel. Na een inleiding van Annette over het hoe en wat bij de Musickids, zijn we in drie groepen het gebouw rond gegaan. Er was een groep die bij de slagwerkers ging kijken, waar enkele jeugdleden uitleg gaven over de stokvoering en uiteraard een stukje hebben laten horen. De bezoekers vonden het allemaal erg leuk en er werd druk uitgeprobeerd op de bekkens en de trommel. Een andere groep ging als eerste kijken bij het koperwerk, de trompet en de bariton. Ongelooflijk hoeveel kinderen er dan toch al geluid krijgen uit het instrument. Ook hier hebben de jeugdleden nog iets gespeeld, wat erg in de smaak viel. De derde groep is bij de saxofoons gaan kijken en werden bij binnenkomst getrakteerd op een muziekstuk gespeeld door drie jeugdleden. Zij hebben ook uitleg gegeven over de twee soorten saxofoons die er bij de JeugdRijnmondband zijn, namelijk de altsaxofoon en de tenorsaxofoon. Uiteraard werd er flink uitgeprobeerd door de bezoekers. De drie groepen hebben twee keer gewisseld, zodat ze alle instrumenten konden uitproberen.

Nadat de kinderen alle instrumenten gezien en geprobeerd hadden, zijn ze met hun ouders naar de aula gegaan, waar een aantal leerlingen van de JeugdRijnmondband klaar stond om te laten horen wat ze in korte tijd allemaal al geleerd hadden. Met plezier werd er gekeken en geluisterd, uiteraard gevolgd door een welverdiend applaus. Hierna heeft de Jeugd Rijnmondband, onder leiding van de dirigent Marcel Voshol, nog het een en ander laten horen uit het repertoire. Mede door het enthousiasme van de jeugdleden, hebben dertien kinderen zich die ochtend aangemeld als Musickid. Super blij zijn we met dit resultaat, echt te gek!

Nu ik dit stukje schrijf, zijn er nog drie kinderen bijgekomen en zijn we het Musickids-project met zestien kinderen gestart. Ze zijn allemaal heel enthousiast en een enkeling weet al welk instrument ze willen gaan bespelen.

Ook wil ik een ieder die deze ochtend heeft geholpen bedanken, mede dankzij jullie is het een succes geworden.

Annette / Musickidsteam

Uitreiking instrumenten Musickids 2016/2017

In november zijn we begonnen met vijf nieuwe Musickids. Op de zaterdagochtend hebben zij AMV-lessen gehad van Marije Bierling, waar ze al heel veel hebben geleerd over de noten en ritmes. Ook hebben ze de instrumenten die bespeeld worden bij de Jeugd Rijnmondband gezien, gehoord en uitgeprobeerd. Vorige week mochten de kinderen kiezen welk instrument ze willen gaan leren bespelen.

Zaterdag 21 januari was het zover, de kinderen kregen het instrument van hun keuze. Zenuwachtig dat ze waren, want het is natuurlijk heel spannend om je eigen instrument te krijgen. De jongens hebben toevallig allebei voor slagwerk gekozen en zij kregen een drumpad met standaard en uiteraard een paar trommelstokken. De meisjes hebben alle drie een ander instrument, te weten: saxofoon, trompet en bariton. Natuurlijk hebben we gelijk alles uitgeprobeerd en zowaar kregen ze allemaal een mooie toon uit het instrument. De komende weken krijgen zij, naast de AMV-lessen les op het instrument en zij zullen op zaterdag 4 maart laten horen aan ouders en andere belangstellenden wat ze hebben geleerd.

Ik ben nu al benieuwd.

Namens het Musickidsteam,

Annette van der Steen

 

Loading...
Loading...